تبلیغات
[دانلود]

بازدید : بار
تاریخ : پنجشنبه 2 دی 1389

 

 اولین اسلحه گرم كه در اواخر قرن چهاردهم میلادی ساخته شد، نوعی تفنگ دستی بود. این تفنگ دارای یك لوله آهنی یا مسی بود كه در یك طرف مسدود می شد. در نزدیكی انتهای لوله (قنداق) سوراخ كوچكی تعبیه شده بود، كه از طریق آن بتوانند باروت داخل تفنگ را آتش بزنند.

این سوراخ به محفظه ای توخالی منتهی می گردید و در آن تكه چوبی راست و مستقیم وصل شده بود. مكانیزمی كه تفنگ را آتش می زد، وسیله آتش رسانی یا «لاك» نامیده می شد. یك تكه فلز دو شاخه به یك طرف قندان تفنگ پرچ گردیده بود و در حدود سال 1425 میلادی به ساختمان تفنگ اضافه شد كه محل فتیله آتش زنه بود. این تكه فلز دو شاخه به سمت جلو و عقب حركت كرده و آتش را به مخزن باروت می رساند و به این ترتیب باعث اشتعال آن و خالی شدن تیر می گردید. تفنگـ هائی كه بدین طـریق مـورد استفاده بودند، به نـام «تفنگ های فیتله ای» معروف بودند.
بین سال های 1475 و 1500 میلادی قدم دیگری در تكامل تفنگ برداشته شد و در نتیجه قنداق آن را به طرف پایین خم كردند. سپس شخص استفاده كننده می توانست آن را به خوبی در مقابل شانه اش نگاهداشته و آتش كند. در همان حال او می توانست به موازت لوله تفنگ نشانه گیری كند. این تفنگ را تفنگ شمخال می گفتند زیرا قنداقش خمیده بود.
در حدود سال 1515، وسیله آتش رسانی چرخ دار اختراع گردید. یك چرخ لبه زبر فولادی در مقابل تكه سنگ «پیریت» آتش زمانه مانند نصب كرده بودند. این چرخ در ظرف كوچكی كه در بالای چرخ تعبیه شده بود تولید جرفه می كرد. ظرف مزبور پر از باروت بود و سوراخ ریزی آن را به قسمت داخلی لوله مربوط می ساخت.
در اروپا چندین نوع از این تفنگ ها به وجود آوردند كه اولین تفنگ از این نوع «اسنپ هنس» یا تفنگ جرقه ای خوانده می شد. در اواخر قرن هفدهم، تا حد امكان تفنگ شمخال توسعه و بهبود و تكامل یافت. تفنگ جدید به وسیله جرقه و با كمك فتیله مورد استفاده قرار گرفت. از این تفنگ هم تا سال 1840 میلادی با تغییرات كمی بهره برداری می شد.
در سال 1807، سیستم تفنگ پاشنه دار اختراع گردید. این تفنگ دارای لوله فلزی تو خالی كوچكی بود كه یك انتهای آن به لوله تفنگ پیچ شده بود در حالی كه طرف دیگرش محل كپسول مشعل شونده یا چاشنی مواد منفجره قرار داشت. هنگامی كه به وسیله آتش زنه جرقه تولید می شد آتش را به مخزن باروت منتقل می كرد و باعث انفجار می شد.
طبقه بندی: مطالب جالب و خواندنی، 
ارسال توسط Yousef
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
Time